HOE KAN U ONS HELPEN ?

MAAK HET KRISTELIJK OOSTEN BEKEND

Het doel van ons bulletin is de kristenen van het Nabije Oosten te leren kenne en hun problemen kenbaar te maken door een aanhoudende en gevarieerde informatie. Maak Werk voor het Oosten bekend aan uw kennissen die zeer dikwijls totaal onwetend zijn voor alles wat de kristenen van het oosten betreft. Beter nog: schenk hun een proefabonnement!

ABONNEMENT

Het driemaandelijks bulletin Werk voor het Oosten wordt toegestuurd aan de personen die een jaarlijks abonnement van 13 € (ofwel 15 € voor Frankrijk, 18 € voor de rest van Europa, 20 € buiten Europa) gestort hebben op onze rekening IBAN : BE48 0015 1620 0027  — BIC : GEBABEBB. De abonnement van lezers uit het buitenland dienen bij voorkeur vereffend te worden door middel van onze rekening IBAN : BE48 0015 1620 0027  — BIC : GEBABEBB, ofwel door middel van een internationaal postmandaat, maar in elk geval vrij van alle kosten.

Bank Gegevens

Solidarité-Orient a.s.b.l.

Rue Marie de Bourgogne, 8
B – 1050 Bruxelles
Tél.: +32 (0) 2 512.15.49
Banque : IBAN BE48 0015 1620 0027 ;
BIC GEBABEBB

GIFTEN

Storting of overschrijving op onze rekening IBAN : BE48 0015 1620 0027 – BIC : GEBABEBB van WERK VOOR HET OOSTEN v.z.w. Maria van Bourgondiëstraat, 8 – Brussel. Indien het een gift betreft met welbepaald doeil, gelieve duidelijk de bestemming aan te duiden. Indien U en bewijs voor vrijstelling van belasting wenst voor uw giften vanaf 40 EUR, buiten het jaarlijks abonnement van 13 €, gelieve dan uitsluitend en rechtstreeks te storten op onze P.C.R. met vermelding “Gift-Bewijs van vrijstelling a.u.b.”. Een bewijs van vrijstelling van belasting wordt dus slechts toegestuurd mits een minimum jaarlijkse storting van 53 EUR. De giften gestort in de loop van het jaar worden samengeteld.

Bank Gegevens

Solidarité-Orient a.s.b.l.

Rue Marie de Bourgogne, 8
B – 1050 Bruxelles
Tél.: +32 (0) 2 512.15.49
Banque : IBAN BE48 0015 1620 0027 ;
BIC GEBABEBB