ONZE SOLIDARITEITSACTIE IN 2015 : EEN STIJGING VAN 17,50 % T.O.V. 2014

 

Dankzij uw gulheid, hebben wij onze hulp aan de christelijke gemeenschappen van het Nabije Oosten aanzienlijk kunnen verhogen. Ziehier een bilan.

Studiebeurzen voor vijf jonge christenen van het Oosten die studeren aan de katholieke Universiteiten van Leuven, Louvain-la-Neuve en Rijsel :  23 359,07 € (tegen 20 511, 90 € in 2014).

Egypte. Gemeenschap van de Ark, hulp aan gehandicapte kinderen. Centra van Minya en Alexandrië : 15 000 €. — Ontwikkelingsprojecten in Alexandrië van Pater Henri Boulad : 4 000 €. — Hulp aan een Koptische familie die het slachtoffer was van een islamistische aanslag te El Barsha : 2 000 €. — Subsidie voor de Arabische vertaling van een boek over de Kopten dat in Egypte zal worden verdeeld : 2 500 €. Totaal Egypte : 23 500 € (tegen 11 500 € in 2014).

Ethiopië. Vorming van leken voor het pastoraat in de Eparchie van de Ethiopisch-katholieke Kerk van Emdibir : 5 000 €. Totaal Ethiopië : 5 000 € (tegen 15 000 € in 2014).

Indië (Kerala). Bouw van een centrum Mar Ivanios in het syro-malankar-katholieke aartsbisdom van Trivandrum : 3 000 €. Totaal Indië : 3 000 €.

Irak. Moeder- en weeshuis van de zusters dominicanessen van Mossoel : 2 500 € — Steun aan de digitalisering van de Syrische handschriften van Mossoel, een initiatief van de dominicaan Najeeb Mikhail :  960 €. Totaal Irak : 3 460 €.

We noteren in verband met Irak, dat wij dankzij uw giften voor 2015 beschikken over een fonds van ongeveer 60 000 € waarvan we de uitbetaling hebben uitgesteld omdat we een heel concreet project aan het bestuderen zijn in samenwerking met het Comite voor Steun aan Oosterse Christenen. In 2014 hebben we de christenen van Irak gesteund ten belope van 57 000 €. Als we alle giften van 2015 zullen hebben uitbetaald, zullen zij dit jaar in totaal 63 460 € bedragen.

Israël. Werken van de Grieks Melkitisch katholieke archieparchie van Galilea, waaraan wij de bijdrage overmaken van onze zusterorganisatie « Vrienden van Galilea » 14 500 €. — Steun voor de schoolgelden van de Grieks katholieke kinderen van Nazareth, via P. Émile Shoufani : 3 500 €. Totaal Israël : 18 000 € (tegen 18 400 € in 2014).

Libanon. Belgische zusters van kamp Dbaya (noorden van Beiroet), christelijke Palestijnse vluchtelingen die er in armoede leven : 16 000 €. — Vereniging « Libami » van Pater Francis Leduc, voor de opvang van Syrische vluchtelingen : 6 000 €. — Zomerbouwkamp te Bkarkacha. Herbewoonbaar maken van huizen van mensen in nood door een groep Europese en Libanese vrijwilligers (zie foto’s en aankondiging op de achterzijde van dit Bulletin) : 6 000 €.— Foyer de la Lumière (Beyrouth), maatschappelijke reïntegratie en psychologische wederopvoeding van minderjarigen die het slachtoffer waren van seksueel misbruik of die in misdadigheid terechtkwamen : 6 000 €. — Herstel van het sanitair van het weeshuis van de Dochters van de Liefdadigheid te Btouratige : 5 000 €. — Hulp aan een 60-tal gevluchte Syrische en Irakese families door bemiddeling van Mgr Flavien Joseph Melki, Syrisch-katholiek patriarchaal hulpbisschop te Beiroet : 3 500 €. — Familie in moeilijkheden (hospitalisatie van bejaarde) : 3 000 €. — School van de Zusters van de HH. Harten te Aïn Ebel : 2 500 €. — Sociaal werk en apostolaat van de Gemeenschap van de Zaligheden te Jbeil (Byblos) : 2 500  €. Totaal Libanon : 50 500 € (tegen 49 234, 92 € in 2014).

Palestina. Grieks Melkitisch katholieke school van het patriarchaat van Jeruzalem te Beit Sahur : 20 150 € ; — Project van het Terra Sancta Museum te Jeruzalem door de Franciscaanse Custodie van het H. Land : inrichting van een museum over de christelijke aanwezigheid in het H. Land, dat werk zal verschaffen aan een 50-tal christelijke families in Jeruzalem : 20 000 €. — Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, ziekenhuis van Dr Edmund Shehadeh, die zijn 10-jarig partnerschap met onze vereniging vierde : 10 000 €. — Honoraria voor missen opgedragen door priesters van het Grieks Melkitisch katholiek patriarchaat van Jeruzalem : 300 €. Totaal Palestina : 50 450 € (tegen 24 500 en 2014).

 

Syrië. Op aandringen van een groot aantal van onze lezers en schenkers, hebben we, een beetje tegen onze principes om in het Nabije Oosten zelf tussenbeide te komen, niettemin uitzonderlijk besloten een ondersteuning te geven aan 25 christelijke families van Aleppo die naar België gevlucht zijn in de streek van Luik, dankzij het werk van de Maronitische priester Abdallah Habelrih : 10 000 €. — Hulp aan het Grieks Melkitisch katholieke bisdom van Homs, Hama en Yabrud (Mgr Jean-Abdo Arbach) : 20 000 €. — Noodhulp aan de families van onze beursstudenten Dibo Habbabé et Manhal Makhoul : 9 000 €.— Hulp aan armeense families in Alep (Pater Antoine Tahan Fachekh : 6 500 €. Totaal Syrië : 45 500 € (tegen 44 500 € en 2014)

 

Totaal van de directe hulp dankzij uw milde giften in 2015 : : 282 769,07 €, tegen 240 646, 82 € in 2014, hetzij een verhoging van 17,50 % !