VOORSTEL VAN RESOLUTIE waarbij wordt gevraagd de erkenning van de genocide op de in Turkije levende Armeniërs in 1915 uit te breiden tot de Arameeërs (Oud-Syriërs, Chaldeeërs en Assyriërs) en de Pontische Grieken

You are here: