KERKEN VAN HETChristelijke Nabije Oosten

carte des chrétiens d'Orient

N.B. De aantallen gelovigen die bij deze Kerken worden vermeld zijn benaderingen en wisselen al naar gelang de geraadpleegde bronnen. Wij hebben in dit panorama niet het œcumenisch Patriarchaat van Constantinopel opgenomen, ofschoon Patriarch Bartholomeus (in 1940 geboren en in 1991 verkozen) in Istanboel resideert en er op turks grondgebeid een kleine gerneenschap van 5.000 tot 7.000 gelovigen bestaat. Maar dat zijn Grieken. De jurisdictie van het oecumenisch patriarchaat strekt zich momenteel, behalve over enkele kleine gebieden in Griekenland, vooral uit over een groot deel van de wereldwijde griekse orthodoxe diaspora.
Gebruikte afkortingen: